Pla d’estudis 1ESO

LOMLOE

CaràcterBlocMatèriaHores setmana
Obligatòries Biologia i Geologia3
  Geografia i Història3
  Llengua Castellana i Literatura3
  Matemàtiques3
  Anglés3
  Educació Física2
  Música2
  Tecnologia i digitalització2
  Valencià: llengua i literatura3
  Tutoria1
 Projecte interdisciplinar2
OptativesReligió / Atenció educativa1
 Optatives (escollir una)Taller de relacions digitals saludables2
  Taller de reforç: Castellà2
  Taller de reforç: Valencià2
  Taller de reforç: Matemàtiques2
  Taller de reforç: Anglés2
  Taller d’aprofundiment: Castellà “Escriptura creativa i tècniques de redacció”2
Taller d’aprofundiment de Tecnologia (Robòtica)2
Taller d’aprofundiment de Matemàtiques (problemas olímpics)2
Taller d’aprofundiment de Matemàtiques (Geometria dinámica amb GeoGebra i calculadores)2
  Taller d’aprofundiment de Ciències2
  Taller d’arts escèniques2
  Francès (Segon idioma)2
  Competència comunicació oral anglés2
Total hores setmana30h