Aneu a la barra d'eines

Pla d’estudis 1ESO

Caràcter Bloc Matèria Hores setmana
Obligatòries Troncals generals Biologia i Geologia 3
Geografia i Història 3
Llengua Castellana i Literatura 3
Matemàtiques 4
Inglés 4
Específiques Educació Física 2
Música 2
Tecnologia 2
Lliure configuració autonòmica Valencià: llengua i literatura 3
Tutoria 1
Opcionals Específiques (triar una) Religió / Valors ètics 1
Lliure configuració autonòmica d’opció (triar una) Informàtica 2
Taller de reforç: Castellà 2
Taller de reforç: Valencià 2
Taller de reforç: Matemàtiques 2
Taller de reforç: Anglés 2
Taller d’aprofundiment: Castellà “Escriptura creativa i tècniques de redacció” 2
Projecte Interdisciplinari: “Robotica” 2
Projecte interdisciplinari: “Taller de jocs de taula” 2
Projecte interdisciplinari: “Taller d’escacs: entre dames i alfils” 2
Cultura clàssica 2
Educació plàstica, visual i audiovisual 2
Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial 2
Francés (Segon idioma) 2
TOTAL hores / setmana 30 h