Pla d’estudis 1ESO

CaràcterBlocMatèriaHores setmana
ObligatòriesTroncals generalsBiologia i Geologia3
Geografia i Història3
Llengua Castellana i Literatura3
Matemàtiques4
Inglés4
EspecífiquesEducació Física2
Música2
Tecnologia2
Lliure configuració autonòmicaValencià: llengua i literatura3
Tutoria1
OpcionalsEspecífiques (triar una)Religió / Valors ètics1
Lliure configuració autonòmica d’opció (triar una)Informàtica2
Taller de reforç: Castellà2
Taller de reforç: Valencià2
Taller de reforç: Matemàtiques2
Taller de reforç: Anglés2
Taller d’aprofundiment: Castellà “Escriptura creativa i tècniques de redacció”2
Projecte Interdisciplinari: “Robotica”2
Projecte interdisciplinari: “Taller de jocs de taula”2
Cultura clàssica2
Educació plàstica, visual i audiovisual2
Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial2
Francés (Segon idioma)2
TOTAL hores / setmana30 h