Reforç de castellà. 1ESO

  1. Metodologia i activitats

Aquest taller posa el llenguatge en acció. Es tracta de escriure per a compartir amb els companys i de llegir per a comprendre.

A més, moltes sessions del curs es dediquen a lectura lliure de llibres de ficció. No fa falta comprar llibres de lectura. Els propis alumnes porten un llibre de casa que hagen llegit i el comparteixen amb els seus companys. Aquests llibres, juntament amb els quals aporta el departament de llengua castellana, formen una biblioteca d’aula a lliure disposició dels alumnes.

  1. Coneixements o requisits previs

Saber parlar castellà i ganes d’aprendre i treballar.

  1. Qui haurien de triar-la

Alumnes que vulguen escriure millor, comprendre millor el que lligen i reforçar els continguts gramaticals bàsics.

  1. Continguts

El treball d’aula se centra, fonamentalment, en aquestes àrees:

  • Comprensió lectora.
  • Expressió escrita
  • Ortografia
  • Lèxic
  • Gramàtica: classes de paraules
  1. Avaluació

No hi ha exàmens ni controls. Per a aprovar els alumnes han de fer el següent:

–       Completar de manera adequada el quadern d’activitats en classe. Aquesta assignatura no té deures així que no està permés completar el treball a casa. Tot el treball ha de realitzar-se a l’aula.

–       Llegir almenys un llibre cada trimestre durant les sessions de lectura lliure, completar el corresponent diari de lectura i exposar als companys un xicotet pòster on explique i comente el llibre que ha llegit. Tot es fa a l’aula. Excepte excepcions, no s’emporten els llibres a casa.

El lema d’aquest curs és treballar practicant. Qui treballe bé en classe, aconseguirà una bona qualificació.