Cultura científica 1Batx

Requisits previs

Cap

Qui haurien de triar-la

Persones amb curiositat per la història de la ciència i els avanços científics.

Aquelles persones interessades a cursar qualsevol estudi relacionat amb les ciències (bilogía, medicina, matemàtiques, geologia, física, química…)

Continguts

La importància de la investigació en la vida diària.

Tectònica de plaques

L’evolució dels éssers vius

La medicina: avanços en teràpia genètica, trasplantaments…

El projecte genoma humà

Avanços tecnològics en la comunicació