Llatí 4ESO

LATIN 4° DE E.S.O.

BREU DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS QUE ES REALITZARAN DURNTE EL CURS

-Exercicis pràctics sobre morfologia i sintaxi llatina

-Anàlisi i traducció de textos senzills adaptats al seu nivell de coneixement.

-Etimologia i expressions llatines que s’han incorporant a les nostres llengües.

-Aspectes de la vida quotidiana a Roma i la seua pervivència actua

CONEIXEMENTS O REQUISITS PREVIS

-Nocions bàsiques de morfologia i sintaxi.

-Curiositat per conéixer la llengua i cultura de l’Imperi Romà com a origen de la majoria de les llengües europees i de la cultura occidental

ELS QUI HAURIEN DE TRIAR-LA

-Alumnes encaminats a Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials que vagen a realitzar carreres com :Filoligía, Humanitats, Periodisme, Dret, Traducció, Geografia i Història, Art, Filosofia… o a l’estudi d’alguna llengua europea (francés, italià, portugués…)