Francés 4ESO

OPTATIVA: FRANCÉS  4t ESO                DEPARTAMENT DE: FRANCÉS

ACTIVITATS

-Escoltar converses

-Comunicar en francés

-Llegir en francés

-Exercicis de gramàtica, vocabulari

-Veure vídeo-clips, escoltar cançons

-Redactar textos

-Buscar informació en Internet

 

CONEIXEMENTS O REQUISITS PREVIS

– Haver cursat francés en 1r, 2n i 3ºESO.

 

 

QUI HAURIEN DE TRIAR-LA

Alumnes/as que hagen cursat francés en els 3 cursos anteriors i vulguen seguir amb el francés en 4t ESO.

 

– No s’aconsella agafar francés en 4ºESO sense haver-ho estudiat en els cursos anteriors, ja que és molt difícil estudiar i assimilar el contingut dels 3 llibres de text ja estudiats.

 

-Si encara així, hi ha algun alumne/al fet que no havent cursat Francés fins a 3r volguera optar en 4t per l’assignatura de Francés, haurà de posar-se urgentment en contacte amb la professora abans de fi de curs (juny) ja que haurà de  preparar-se per a realitzar un test de nivell abans de realitzar la matrícula.

 

Per a matricular-se l’alumne/a haurà d’haver demostrat que ha aconseguit aprendre alguns punts teòrics bàsics de l’idioma, que li permeten integrar-se en el grup de classe amb la menor dificultat possible, malgrat no haver estudiat Francés en els tres cursos anteriors.

 

CONTINGUTS

Els continguts s’adapten al nivell i al ritme d’aprenentatge del grup d’alumnes/as.

Per als quals comencen es treballen i repassen els continguts bàsics de l’idioma : fonètica, gramàtica, vocabulari, expressió oral i escrita, aspectes socioculturals. Havent preparat la qüestions teòriques bàsiques propostes per la professora, aquest repàs s’alterna amb les activitats adequades al nivell  real, corresponent a 4t: un nivell més avançat en el qual s’amplien els continguts gramaticals, lexicals, discursius, actes de parla, socioculturals.

METODOLOGIA

 

S’utilitza el mètode “Essentiel et plus 4” de Santillana.

Aquest mètode compta amb llibre, quadern d’exercicis, portfolio i CD.

 

A més es treballa amb lectures fàcils, cançons, vídeo-clips, reportatges, diccionaris, Internet. Es fan treballs individuals i grupals.