Biologia 4ESO

Es tracta d’una assignatura on es tracten temes molt variats. Des de la reproducció cel·lular, a la ingenieria genètica, passant per les lleis de l’herència biològica, l’aparició de la vida en la Terra, l’evolució dels éssers vius, l’organització dels ecosistemes, la formació d’oceans i muntanyes…

CONEIXEMENTS O REQUISITS PREVIS

La poden cursar qualsevol dels alumnes matriculats en 4ºESO ja que la base de coneixements requerida ja la tenen de cursos anteriors.

QUI HAURIEN DE TRIAR-LA

Alumnat amb interés en la branca científica.

Especialment recomanada a l’alumnat que vulga estudiar Biologia, ciències de la Mar, geologia, ciències ambientals, enginyeria geològica, cicle superior d’anàlisis clíniques..

CONTINGUTS

– La cèl·lula. Reproducció.

– L’herència biològica.

– La base de la vida. L’ADN

– L’aparició de la vida en la Terra

– L’evolució de la vida i de l’ésser humà.

– Els ecosistemes

– La tectònica de plaques: formació de continents i oceans.

– L’activitat interna de la Terra: volcans i terratrémols.