P.I. El còmic i l’expressió gràfica

Projecte interdisciplinari 3r ESO:

El Còmic i l’expressió gràfica

DEPARTAMENT DE:

DIBUIX

ACTIVIDATS Realitzarem làmines i treballs, on aprendrem a dissenyes personatges, a dotar-los d’emocions i sentiments amb els quals contar històries, a través de la narració gràfica i el seu particular llenguatge.
CONEIXEMENTS

 PREVIS

No necessites coneixements previs només el teu entusiasme per aprendre.
QUINS ALUMNES TRIEN AQUESTA ASSIGNATURA? Aquells que busquen:

. desenvolupar les capacitats artístiques i d’expressió.

. estimular la creativitat i la imaginació

. afavorir la comunicació de les nostres emocions.

. millorar l’autoestima.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ Utilitzar correctament els materials i procediments emprats, fer un ús adequat dels conceptes estudiats i entregar els treballs en la data prevista.