Taller de reforç de Matemàtiques 1ESO

REFORÇ DE MATEMÀTIQUES        1r ESO                         

Què pretenem?

Aquesta optativa està dissenyada per a reforçar els coneixements matemàtics bàsics que necessita l’alumnat que inicia l’ESO.

També té com a objectiu superar el rebuig que a vegades produeixen les Matemàtiques, afavorint l’autoestima i la seguretat en l’aprenentatge.

           

A qui va dirigida?        

A aquells alumnes que no dominen les competències bàsiques per a adquirir sense dificultats els nous conceptes que adquirirà en aquesta etapa.

Com ho farem?

    • Afavorint la comprensió i el desenvolupament del raonament matemàtic.
    • Buscant objectius fàcilment assequibles relacionats amb situacions quotidianes.
    • Fomentant el treball cooperatiu, escoltant i comprenent altres raonaments i analitzant els errors.
    • Donant-li un component pràctic molt important que es reforçarà sempre que siga possible a l’aula d’Informàtica.

Com s’avalua?

Es donarà especial importància a l’actitud, entenent aquesta com l’interés, participació, esforç i treball en grup.