Festa de benvinguda a l’alumnat de 1ESO i Aula Oberta (2022)

Estimades famílies:  

Aquest curs 2022-23 el centre organitza, un any més, la “Festa de Benvinguda”  per als nous alumnes i alumnes de 1r ESO i de l’Aula Oberta, en la qual es realitzaran diverses activitats de caràcter lúdic amb la finalitat d’afavorir la relació, convivència i integració de l’alumnat que s’incorpora aquest curs. En l’organització de la festa participaran professorat i alumnat voluntari de cursos superiors.  

Aquesta “Festa de Benvinguda” es realitzarà el dimecres 28 de setembre. L’horari de les activitats de benvinguda començarà a les 11.05 hores i finalitzarà a les 14.30 hores per a l’alumnat de 1r ESO, Aula Oberta i alumnat col·laborador. A les 13.00 hores finalitzaran les classes per a tot l’alumnat. A partir d’aqueixa hora només romandrà en l’institut l’alumnat que vagen a gaudir del menjar i haja aportat l’autorització de les famílies. Les portes del centre s’obriran a les 13.00 hores, i no abans, perquè puguen eixir aquells i aquelles alumnes que no participen en el dinar de benvinguda.  

Una salutació 

Direcció