Beques de transport 2020-21

El passat dia 4 de novembre es van publicar els llistats provisionals de persones sol·licitants d’ajudes individuals de transport per al curs 2019-2020 en el tauler d’anuncis de Secretaria del centre. A partir de llavors es disposa de deu dies hàbils per a presentar al·legacions.