Falles

FALLES

Al centre es desenvolupa cada curs el "Projecte de treball educatiu: LES FALLES", es tracta d'arrelar l'escola al medi amb el coneixement de les seues tradicions que en aquesta ocasió és la festa de "LES FALLES", com a tret d'identitat inclós en el nostre Projecte Educatiu de Centre (PEC).

Aquest projecte, a més d’afavorir el tractament de continguts presents al currículum (coneixement i valoració de les nostres tradicions, tècniques plàstiques, competència lingüística…),  permet el treball cooperatiu, la participació dels mestres junt a l'alumnat, el treball d’habilitats artístiques i estètiques, el desenvolupament de l’espérit crític…, aspectes que recolcen, sense cap dubte, la conveniència d’integrar la falla a l’escola.

L'elecció de lema, dibuix de la falla, el cartell, els redolins explicatius, el llibret de falla, els ninots, la pirotècnia, la plantà, la cremà,..., es fan present curs rere curs amb "LES FALLES".

FALLES: D'ON VENEN - UN PASSEIG PER LES FALLES - UN DIA DE FALLES

FALLES: CONÈIXER LES FALLES

FALLES: EL LLIBRET DE FALLES - LES FALLES

CASTELLS PIROTÈCNIC FALLES