Projectes

Va de biblio!

En aquest projecte volem plasmar la transcendència que té la lectura en el
desenvolupament integral de les persones. Per això, és necessària una correcta
gestió i utilització per part de la comunitat educativa perquè complete la nostra
labor de manera eficaç i que arribe al nostre alumnat.