En el mes de gener fent coincidir amb el “Dia de la Pau” (30 de gener) i el “Dia de l’Arbre” (31 de gener), s’organitza al centre la “Setmana del Medi Ambient i de la Pau”.

Els alumnes d’Ed. Infantil i d’Ed. Primària, participen en activitats variades que tenen com a objectiu a més del seu aspecte lúdic propiciar el canvi d’actituds en favor del medi-ambient, de la pau i la no violència. El tractament d’aquestos continguts no pot quedar tancat dintre d’aquesta setmana si no que ha d’impregnar la vida a l’escola i l’aula des de les programacions elaborades pel professorat; així “La Setmana del Medi-Ambient i de la Pau” es converteix en un referent per a la resta del curs.

Tots coincidim en la dificultat de canviar les actituds, el canvi actitudinal requereix per als alumnes de:

– Models: Nelson Mandela, Martin Luter King, Mare Teresa de Calcuta, Cap indi de les tribus Dwanish i Suquamish.

– Adquisició de responsabilitats: responsabilitzar-se de tenir cura d'una planta a l'aula, conèixer i tenir cura de les zones verdes del cole, col·laborar en l’organització de la classe, participar en el manteniment de l’ordre en les entrades i exides.

– Compromisos compartits: establir a nivell d’aula pels alumnes propòsits i objectius a aconseguir al llarg del curs en favor de la Pau i del Medi-Ambient.

Ara bé, fent acò una vegada no s’aconsegueix el nostre objectiu raó per la qual cal renovar cada any aquestos models, referents i compromisos, amb una celebració ja institucionalitzada al centre.

Aconseguim d’aquesta forma que l’alumnat, al llarg de la seua escolaritat, realitze múltiples i diferents activitats al voltant del mateix objectiu: “concienciar els alumnes sobre la necessitat d’assolir nous estils de vida on la cura del medi-ambient, la vida en pau i sense violència siguen aspectes bàsics de la personalitat pròpia de cada persona”.

PICTOS_LA PAU EL CAMÍ

Realitzarem activitats a classe  per tal de fer veure als xiquets/es que es responsabilitat de tots l'aconseguir un món en pau on no hi haja violència.
Açò ha de començar per fer desaparèixer tot signe de violència dintre el nostre Col·legi on de vegades està present sense que ens adonem massa de la seua existència:

- Jugar al pati i no barallar-se amb altres companys.
- Col·laborar amb els nostres companys sense cap distinció.
- Ajudar aquells que són més dèbils que nosaltres.
- No tirar pedres en el pati a altres companys.
- No burlar-se de cap xiquet.
- No trencar plantes ni agredir de qualsevol altra forma el nostre entorn.
- ....................................................

JUNTS PER LA PAU!!!!!

PLA D’ACTIVITAS GENERAL

Proposta d’activitats:

 • Insígnies commemoratives.
 • Projecció de vídeos.
 • Murals als panells.
 • Lectures i treballs d’investigació.
 • Visitar de zones verdes, tenir cura d'una planta.
 • Xerrades.
 • Eixides.
 • Cançons.
 • Poesies.
 • Campanya replega selectiva de residus sòlids:
  • Contenidors diferents a les classes: blau, groc i gris
  • Contenidors diferenciats als patis: groc, blau i gris
  • Contenidors diferenciats en punts de concentració: groc, blau i vers fosc
 • Establir un sistema de replega on participe l’alumnat.
 • Acte conjunt públic en favor de les efemèrides que commemorem.