15. Material escolar

Els alumnes vindran proveïts del material necessari per cada jornada escolar.

No està permès assistir a classe amb objectes que puguem ser causa de distracció en les tasques escolars (telèfon mòbil, joguets, videojocs, ...). En cas de dur-los i usar-los durant la jornada escolar, els seran retirats i els pares podran recuperar-los parlant amb la Cap d’Estudis.

És tal la quantitat de jaquetes que s’obliden o perden en el centre que els aconsellem marquen les peces de roba amb nom i cognoms, amb la finalitat de poder identificar-los. En cas de pèrdua preguntar en consergeria. Es retiraran periòdicament, les peces no reclamades

comica1580488859297