07. PROJECTE EDUCATIU

MATRICULA_CARTELL_PDF-00014

EL Projecte educatiu de centre (PEC) és el document que recull els valors, els objectius, explica la identitat del centre i les prioritats d'actuació. Serveix per a orientar l'activitat educativa del centre i ha de tenir en compte les característiques socials i culturals de l'entorn on està situat el centre i les necessitats educatives de l'alumnat.

En la secció d'aquesta web:    "Centre_Trets d'identitat"

trobereu informació completa sobre les línies d'actuació que ens ientifiquen i sobre les quals es vertebra totes les actuacions educatives que es desenvolupen al centre, amb un objectiu general:

"L’objectiu principal del CEIP Beato Jacinto Castañeda és aconseguir una escola PÚBLICA que garantesca la formació integral de l’alumnat com a persona responsable, crítica, activa, participativa i creativa; que tinga opinions pròpies i sàpiga escoltar i dialogar amb tolerància; respectuosa amb les diferències individuals de qualsevol tipus; solidària, pacifista i ecologista; que sàpiga treballar de manera autònoma i organitzada; que  estiga motivada per a aprendre i a formar-se com a persona humana per tal que arribe a estimar-se més a sí mateix, així com a la seua pròpia llengua i cultura."

PLA D'ACTUACIÓ DE MILLORA

El Centre porta endavant el pla d'actuació de millora cada curs escolar centrat en l’increment de l’èxit escolar i de la integració socioeducativa de l’alumnat. Aquest es vertebra al voltant l'implementació d'actuacions tendents a l'aconseguiment dels següents objectius: