Web família

Estimades famílies el canal de comunicació amb les famílies  establerts per Conselleria és WEB FAMILIA, vos indiquem com procedir per sol·licitar l’accés aquella mare o pare que no ho haja fet:

– Clica en el següent enllaç i tindràs accés a tota la informació per accedir a WEB FAMILIA

– Clica i complimenta el model de sol·licitud, seguidament imprimeix i signa la sol·licitud:

Model de sol·licitud accés a Web Família

Cal lliurar-la en secretaria:

NO PRESENCIAL

– Una vegada complimentada i signada, escanejeu-la l’envieu per correu electrònic com arxiu adjunt al correu del centre 46004759@gva.es

– En el correu electronic cal indicar;

  • Assumpte: SOL·LICITUD ACCÉS WEB FAMÍLIA_(nom i cognoms sol·licitant)
  • Text al correu electrònic: (nom i cognom de la persona sol·licitant) amb DNI (del sol·licitant), sol·licite fent ús dels mitjans telemàtics a la direcció del CEIP Beato Jacinto Castañeda accés a WEB FAMILIA, el que faig constar a data d’aquest coreu electrònic als efectes oportuns.

PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA

– Crideu telefònicament al centre dilluns, dimarts o dijous, entre les 09:15 a 14:30 h, per concertar cita previa amb l’auxiliar de gestió, Inma Maroto, i fer el tràmit.