08. Normes de comportament

8.1.   Comportament a classe

El bon comportament a classe és necessari, el respecte als demés, el compliment dels horaris… fan possible un ambient favorable que facilite l'aprenentatge. Per a garantir aquest ambient, caldrà seguir les següents normes:

 • Assistir regularment a classe i ser puntuals.
 • Venir amb el material.
 • Tenir actituds de respecte i cooperació amb els altres.
 • Mantenir conductes correctes, evitant:
  • Estar fora del lloc.
  • Desplaçar cadires i taules.
  • Fer sorolls que molest.
  • Barallar-se, espentar, insultar.
  • Embrutar els materials del col·legi
  • Menjar pipes i xicles,…
 • Deixar ordenat tot allò que s'haja utilitzat: taules i cadires en el seu lloc, portes i finestres tancades, llibres a les prestatgeries,… abans d'eixir de l'aula.

8.2.   Comportament als banys

 • Tenir especial cura de no embrutar, o trencar portes, aixetes, desaigües,…
 • No desaprofitar el paper ni l’aigua.
 • Tirar el paper de mans a les papereres.
world-3043067_640
IMG-20200116-WA0002

8.3.   Comportament als corredors i escales

 • Cal desplaçar-se sene esmpenyar ni correr sempre mantenint les distàncies de seguerat vigent Pla de Contingència.
 • Fer un ús adequat del paper i l'aigua.
 • Tirar el paper de mans a les papereres.

8.4.  Comportament al pati

El temps d'esplai es farà al pati del Col·legi. Ningú no es quedarà en altres dependències. Sols es podrà accedir als banys, seguint un ordre.

Al pati s'evitarà:

 • Destorbar els compan
 • Trencar o embrutar parets, pistes, porteries, vidres,…

És responsabilitat de tots/totes mantenir nets els patis, utilitzant correctament les papereres i els contenidors fe fem.