ORGANITZACIÓ ESCOLAR D'OCTUBRE A MAIG

- Pla Específic d'Organització de la Jornada Escolar -

horarisss

02. Horari general

En el mesos de setembre i juny, l'horari del col·legi és de 09:00 a 13:00 h si no és usuari del menjador i de 09:00 a 15:00 h si és usuari del menjador.

D'octubre a maig

 • Horari lectiu: de 09:00 a 14:00 h
 • Horari no lectiu:
  • de 14:00 h a 17:00 h usuaris del menjador (dinar+activitats lúdiqeus)
  • de 15:30 a 17:00 h no usuaris del menjador (activitats lúdiques voluntàries)
 • Horari d'eixida:
  • 14:00 h finalitzat l'horari lectiu.
  • 15:30 finalitzat el temps del dinar.
  • 17:00 h finalitzades les activitas lúdiques.

Per afavorir el normal desenvolupament  de les classes, es prega MÀXIMA PUNTUALITAT accedint per les portes assigandes a cada nivell que trobare en l'entrada "ENTRADES I EIXIDES AL CENTRE" en aquesta mateixa secció.