Inclusió educativa

Inclusió educativa

En una concepció inclusiva de l'educació cada alumna i cada alumne té unes necessitats úniques i aquesta diversitat és un valor positiu que millora i enriqueix el procés d'aprenentatge i ensenyament.

Es fa necessari visibilitzar i conèixer eixa diversitat, el que dona sentit ple a aquestes commemoracions; amb el proposit de donar una resposta educativa que afavorisca el màxim desenvolupament de tot l'alumnat i elimine totes les formes d'exclusió, desigualtat i vulnerabilitat, tenint en compte un model coeducatiu, dins d'entorns segurs, saludables, sostenibles i democràtics, en que totes les pesones siguen valorades per igual.

8 d'octubre

DIA INTERNACIONAL DE LA DISLEXIA

COMMEMORACIÓ AL CENTRE DE DIA MUNDIAL DE LA DISLEXIA

Propostes per tal de sensibilitzar i visualitzar la Dislèxia a les aules.

CARTELL DISLEXIA