14. AMPA (Associació de mares i pares d'alumnes)

És un espai obert de participació de mares i pares que creuen en la necessitat de millorar la formació de fills i filles. És, doncs, molt important l'associació i la participació.

  • La quota es de __ € per família i any, que es pot fer efectiva en la Caixa Popular (O C/ Vicente Boix, 2) i Caixa Ontinyent (Of. C/ La Reina, 69). -més informació en el sobre de matrícula- i directament amb l'AMPA.

El pagament d'esta quota dóna dret  al servei de distribució de llibres de text i a participar en les activitats i serveis que organitza l’AMPA.

També  dóna dret a tindre descomptes en les tendes o establiments concertats dels quals informarem oportunament.

Les aportacions repercuteixen en la millora de la qualitat educativa del centre, atés que s’inverteixen en l’adequació de la infraestructura (mesures per a atemperar aules i espais específics), de més i millors recursos per a la biblioteca, recursos informàtics i tecnològics (equips PDI a les aules), activitats extraescolars i xerrades d’informació educacional per a mares i pares, dels que ja els informarem.

Vesprades lúdiques i activitats extraescolars de les qual s’informarà oportunament.

Aula Matinal:

La diferència d’horari entre la família i fill/a fa necessari contar amb un servei, que ens dona tanquil·litat per a poder deixar als xiquets al propi centre educatiu, a càrrec de personal especialitzat i en un entorn familiar.

Obrim a les 07:30 per tal d'atendre l'alumnat que ho sol·licite fins l'inici de la jornada escolar. A les 08:55 els/les alumnes són reintegrats pel professional al càrrec, a les seues respectives files.

Per a més informació: Aula Matinal: Isabel Pérez. Telf: 635515644

Projectes:

a.-  Promoure dinamitzar i facilitar la participació de les famílies en les diferents activitats, tant les que plantege l'AMPA com les que sorgeixen directament del Centre Escolar.

b.- Posar en marxa el pla d'actiivitats d'aquest curs: aula matinal, distribució de llibres, activitats extraescolars,...

c .- Estudiar i dur a terme altres serveis, demandes i necessitats que els associats puguen fer en les assemblees.

d. Organització de xerrades i tallers per a mares i pares.

De l'import de la quota de l'AMPA s'informarà cada curs.

Consultes o més informació: