Menjador

Instància per a presentar Recurs de Reposició a la Resolució Definitiva d'ajudes de menjador escolar

Instància per a presentar Al·legació al Llistat Provisional d'ajudes de menjador escolar

Instància de Renúncia a l'ajuda de menjador escolar

SOL·LICITUD SERVEI MENJADOR ESCOLAR

PREU USUARIS BECaTS

PREU USUARIS NO BECATS

MENÚ MENJADOR

MENJADOR ESCOLAR: ORGANITZACIÓ CURS

El codi assignat al centre 000027-0001.

El col·legi disposa de menjador escolar. Funciona des del  primer dia lectiu de setembre  fins l’últim dia lectiu del curs en el mes de juny.

Té una capacitat aproximada per a 180 comensals (en un sol torn) i tot l’alumnat pot fer-ne ús.

Organització del servei:

  • Infantil: mengen en les aules d'educació infantil en 3 anys i 4 i 5 anys en un menjador habilitat per a l'ús.
  • Primària de 1r a 6é mengen en el menjador.

Per fer ús del menjador heu de complimentar:

  • La sol·licitud de servei de menjador escolar que inclou la autorització per carregar l'import del servei per domiciliació bancària.
  • La comunicació de l'horari d'eixida d’octubre a maig.

Aquesta documentació es lliura pel tutor/a, en la primera quinzena de setembre, i cal tornar-la en la data indicada al mateix tutor/a.

En cas de voler fer us a partir de novembre cal primer contactar telefònicament amb la persona encarregada del menjador i confirmar la possibilitat d'ús.

El rebut del menjador es passarà per domiciliació bancària a més vençut. S'ha d'informar  de qualsevol canvi en les dades de domiciliació per evitar devolucions i les despeses que aquestes comporten.

Les altes i baixes del servei es faran  l’última setmana de cada mes, cal informar a l’encarregada per webfamilia indicant en l’assumpte “Baixa menjador".

Els usuaris que no facen ús del servei ho han comunicar i justificar amb suficient antelació, mínim un dia abans o fins les 09:30 del mateix dia en cas sobrevingut. La comunicació i justificació es farà per webfamilia tant al centre com al tutor/a en ambos; cal indicar la data o dates on no fa us del menjador i la justificació/motiu de l’absència/es prevista/es. Sols així està contemplada fer la devolució corresponent.

L’alumnat amb algun tipus d’al·lèrgia, intolerància alimentària diagnosticada mèdicament ha de portar un informe mèdic i lliurar-lo a l’encarregada de menjador amb la major urgència.

El servei de menjador s'iniciarà una vegada finalitza l'activitat lectiva en el següent horari:

- SETEMBRE I JUNY: L’alumnat comensal estarà al càrrec d’un/a educador/a de menjador al voltant de13:00 h. segons eixida esglaonada quan finalitza la classe, fins al voltant de les 15:00 h segons eixida esglaonada que serà quan la família els/les arreplegarà..

- OCTUBRE – MAIG: L’alumnat comensal estarà al càrrec d’un/a educador/a de menjador al voltant de les 14:00 segons eixida esglaonada h fins a les 17:00 h. segons eixida esglaonada; llevat dels casos que la família haja comunicat que l’alumne/a ixca a les 15:30 h. sempre segons eixida esglaonada

Les eixides dels usuaris seran les mateixes per on accedeixen els alumnes al centre.

Recordem que per a l’arreplega de l’alumnat d’Educació Infantil cal dur el CARNET D’IDENTIFICACIÓ FAMILIAR.

Al menú teniu accés en l’entrada que hi ha en aquesta secció de la web, seguiu les instruccions i el podreu veure en línia o imprimir. Trobareu informació completa del menú de cada mes, si cliqueu damunt dels plats tindreu informació sobre: ingredients del plats, ingredients de la guarnició (si té), valor nutricional, al·lergògens. També també inclou una proposta de sopar.

S’informarà de l’alimentació de l’alumnat sols en aquells casos que s’observe una no suficient alimentació, mitjançant un full informatiu que lliurarà un educador/a del menjador.

El menjador és un servei educatiu i per aquesta raó es promouen normes bàsiques d'alimentació, higiene i convivència. És necessari reforçar-les a casa: rentar-se les mans, menjar variat, no alçar-se de la taula, emprar correctament els coberts i tovalló, etc...

Trimestralment rebreu un informe valoratiu de l'alumne/a usuari/a del menjador per tal de mantenir-vos informats de l'evolució del vostre fill/a en els aspectes siginificatius del servei facilitant així la comunicació i col·laboració de la família necessària en tots els àmbits educatius.

Per rebre informació puntual sobre el seu fill/a durant el servei de menjador cride al centre i contacte amb la coordinadora de monitors/es, aquesta és el canal de comunicació amb les educadores.

Encarregat de menjador: Xavi Villanueva Català.

Coordinadora de monitors/es: Graciela Pascual Olivares

Actualment s'està posant en marxa la plataforma on-line del servei de menjador "COMO-COMES".