Unitat específica en centre ordinari

L'educació inclusiva es desenvolupa a patir de dos eixos fonamentals.

El primer eix és la inclusió educativa tal com l'anomenem, la que dona el suport al dret a l'educació de tothom. La seua mirada és universal, per a tots, de la diversitat i la diferència. És per tant un desafiament per a transformar la realitat i previndre l'exclusió del "diferent". Educació inclusiva és equitat i justícia perquè tot l'alumnat aprenga junt i aprenga a viure junt.

El segon eix està centrat en la dinàmica dels processos d'ensenyament i aprenentatge inclusiu i en la formació del professorat. Una formació amb esperit científic amb trets clars en les seves tasques, la confiança bàsica o "tendresa tutelar", l'actitud expectant o capacitat de projectar i projectar-se cap al futur i per últim l'actitud amorosa.

Escolarització en aula UECO?

Per poder escolaritzar un alumne/a en aquesta aula, és preceptiu la realització d'un informe sociopedagògic on es reculla la recomanació de determinar una modalitat educativa diferent de l'ordinària.

En aquest informe ha de quedar patent que l'alumne/a compleix els requisits necessaris per a poder ser escolaritzat en aquest tipus d'aules.

Us recomanen que, davant qualsevol dubte, contacteu amb el Servei Especialitzat d'Orientació del centre, la informació del qual podeu obtindre-la a partir d'aquest enllaç.

 

SERVEI D'ORIENTACIÓ