03. ENTRADES I EIXIDES

Després de la situació extraordinària viscuda el curs passat i que van condicionar les normes respecte a les entrades i eixides, en la situació actual NO serà necessari mantindre l’entrada i eixida de l’alumnat del centre esglaonada, però es continua recomanant el mantiment d’altres mesures organitzatives que permeten evitar aglomeracions en les entrades i eixides, com la utilització de diferents portes o espais diferenciats.

Les entrades deuran de ser el més fluides possible, recomanant no romandre massa estona a les zones de concentració, així com ser puntuals i respectar els fluxos als trajectes d’entrades i eixides.

Davant qualssevol canvi de situació sanitària que recomane o obligue a canviar les normes de funcionament del Centre, s’informaran pels canals oficials o de difusió habituals.

ENTRADES I EIXIDES DE L’ALUMNAT AL/DEL CENTRE

L’alumnat d’Educació Infantil i Primer Cicle (1r i 2n de Primària), NO accedirà sol a l’escola.

· AULA UECIL, porta principal
· Educació Infantil 3, 4 i 5 anys, entraran i eixiran per la porta Est 1, acompanyats fins la porta del corredor on està adscrit l’alumnat.
· Educació Primària 1r i 2n curs, entraran i eixiran per la porta Est 2, acompanyats fins el començament del pati compartit del Primer Cicle.
· Educació Primària 3r i 4t curs, entraran i eixiran per la porta Est 3.
· Educació Primària 5é i 6é curs, entraran i eixiran per la porta Oest.

En el cas d’haver d’acompanyar o recollir a alumnes de diferents cicles, es podrà accedir per les rampes i escales interiors dels patis del recinte del centre que es comuniquen entre ells.

PLÀNOL GENERAL DEL CENTRE_ENTRADES_EIXIDES_FLUXES DE DESPLAÇAMENT_01-09-21

PORTES D’ENTRADA/EIXIDA

-EST1: C/Doctor Sumsi. Primera porta al costat del pàrquing que dona accés al l'aulari d'infantil.

-EST2: C/Doctor Sumsi. Segona porta que dona accés a la primera planta de l'edifici de primària..

-EST3: C/Doctor Sumsi. Tercera porta, la de la pista i gimmàs.

-OEST: C/Aben Ferri, porta que està al costat de la porta principal que dona accés a la segona planta de l'edifici de primària.

-PRINCIPAL: C/Aben ferri.

Accés al centre de les famílies

Els familiars en cas de necessitar accedir al centre ho faran per la porta principal i després de que finalitze l’entrada dels alumnes per evitar interferències, ajustant-se als horaris vigents i publicitats en aquesta mateixa web.

Cal evitar la presencialitat al centre fent ús dels canals de comunicció oficials del centre: correu electrònic, webfamilia o cridada telefònica.

Concerteu, llevat d'un problema sobrevingut, cita prèvia.

Entrades / Eixides fora de l'horari general del centre

En cas de malaltia, visita al metge o un altre motiu, pel que no es puga incorporar a les hores d'entrada o necessita eixir abans de l'horari establert, cal infomar i justificar per escrit al tutor/a fent us dels canals de comunicació oficials del centre (webfamilia o correu electronic del tutor/a) en Ed. Primària també està l'agenda.

Es farà durant el temps d'esplai amb la finalitat de no interrompre cap classe nio el ritme de treball del centre; i cal portar el justificant si correspon a temps lectiu.

  • Setembre: 10:45 a 11:20 h.
  • Octubre: 11:15 a 11:45 h.

ENTRADES I EIXIDES en cas de PLUJA

Comforme s'arriba es va accedint a les portes d'accés assignades a cada nivell sense esperar-se.

En l'eixida, els acompanyants han d'anar a la porta d'accés a l'edifici fins arreplegar l'alumnat que romandrà a l'espera.

Cal mantenir una distància prudent de separació evitant aglomeracons, puntualitat, seguir els fluxes de desplaçament i mantenir la calma per conseguir una entrada / eixida ordenada i segura.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: DIES DE PLUJA O PLUJA PREVISIBLE

Si plou o en cas de pluja previsible l’alumnat de Primària (de 1r a 6é) cal que porten paraigües.