Matrícula

Formalització de la matrícula per al curs 2021-22

Per formalitzar la matrícula cal emplenar uns formularis en paper i presentar-los a la Secretaria en els dies indicats al següent calendari de matrícula:

ESO

Fase Ordinària

Fase extraordinària

adscrits

centre

admesos

centre

1r ESO

25 a 29 juny ♦

28 jul

13 juliol

2n ESO

2 i 7 jul

28 jul

14 juliol

3r ESO

1 juliol

28 jul ♣

12 juliol

4t ESO

30 juny

28 jul ♣

9 juliol

1r A, B, C, D i G el 2; 1r E, F i H el 7

Centre

Admesos

Centre

FPB

16 juliol

19 juliol

16 juliol

CFGM ♠

22 juliol

27 jul

22 juliol

CFGS ♠

23 juliol

28 jul

23 juliol

1r Batx.

26 jul

15 juliol

2n Batx.

8 juliol

26 jul

15 juliol

PAU

25 a 26 de maig

22 juny

Degut a les festes patronals, el 29 de juliol el centre estarà tancat.

 Segons siga el nivell en el qual es matricula, aquesta documentació s’arreplega:

 • ♦ Alumnes de centres adscrits: dins d’un sobre, a l’escola uns dies abans i l’hauran de presentar el dia indicat amb el següent horari:
  • Mare Nostrum: dia 28 de juny 6é A a les 8:30; 6é B a les 9:30
  • Dr. Esquerdo: dia 2929 de juny 6é A a les 8:30; 6é B a les 9:15, 6é C a les 10:00
  • Hispanitat: dia 25 de juny, 6é A a les 8:30; 6é B a les 9:30
 • ♥ Alumnes que ja cursen FPB (Formació Professional Bàsica), dins d’un sobre, amb les notes, de mans del tutor.
 • Alumnes admesos, dins d’un sobre que podran recollir a consergeria, en comprovar que apareixen al llistat definitiu d’alumnes admesos.
 • Resta d’alumnes, dins d’un sobre que podran recollir a la consergeria de l’institut, de 11 a 13, uns dies abans del dia indicat. En el cas de ser alumnat d’ESO, es donarà el sobre a canvi de la còpia del consell orientador signada pels pares.
 • Alumnes de Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà o superior: també podran aconseguir les instruccions i la fitxa de matrícula (que hi ha dins del sobre) al final d’aquesta pàgina (mireu més avall). L’alumnat admés que no va presentar el requisit acadèmic en el procés d’admissió o el va presentar en un altre centre (i s’ha admés ací en 2a o posterior opció), l’haurà de presentar en el moment de formalitzar la matrícula.

Enguany amb el sobre de matrícula s’oferirà l’agenda escolar del centre; si la volen, se’ls descomptaran 3 € de la targeta de fotocòpies. A l’alumnat que tinga assegurança escolar, a més, se li descomptarà 1,12 € per aquest concepte. Si no té saldo a la targeta, caldrà que n’afegisca. Si no té targeta, pagarà l’import que toque a Consergeria.

Si cap alumne no es matricula en els terminis indicats s’entendrà que renuncia a la plaça, que s’oferirà als alumnes no admesos.

Les classes comencen el 8 de setembre.

 

Documentació

La documentació que has de posar dins del sobre és la següent:

 • FITXA DE MATRÍCULA degudament emplenada per les 2 cares. Si l’alumne és menor d’edat, és imprescindible la signatura del pare, mare o tutor/a.
 • Fitxa de Reserva de l’Agenda Escolar de l’institut (preu: 3 €).
 • Fitxa d’Autorització de Cessió de Drets d’Imatge i So.
 • FOTOGRAFIES de carnet: 2 per als alumnes del centre o 3 per alumnes nous al centre, amb el nom i cognoms de l’alumne al darrere.
 • FOTOCÒPIA DEL DNI, de l’alumne si comences Batxillerat o 1r de Cicles Formatius o si ets NOU ALUMNE. Si tens NIE TAMBÉ HAURÀS D’APORTAR EL PASSAPORT.
 • INFORME DE SALUT DE L’ESCOLAR si comences una nova etapa educativa (qualsevol 1r curs, excepte repetidors) o si ets NOU ALUMNE.
 • FOTOCÒPIA DE LA TARGETA SIP si ets NOU ALUMNE de 1r o 2n d’ESO.
 • CERTIFICAT DE PROMOCIÓ de curs per als alumnes nous d’ESO (el facilita el centre on estudiaves el curs anterior)

RECORDA QUE LA MATRÍCULA NO SERÀ EFECTIVA MENTRE NO APORTES AL CENTRE TOTA LA DOCUMENTACIÓ SOL·LICITADA.

*Alumnes de Batxillerat o Cicles Formatius de grau mitjà o superior s’imprimiran la documentació des dels següents enllaços, pagaran les taxes en un banc i ho presentaran tot a Secretaria el dia indicat.

Fitxes de matrícula:

1r Batxillerat Ciències                  2n Batxillerat Ciències

1r Batxillerat Ciències Socials    2n Batxillerat Ciències Socials

1r de Grau Mitjà                            2n de Grau Mitjà

1r de Grau Superior                     2n de Grau Superior

Taxes:

Cal triar una o dues de les tres últimes taxes (segons siga el cas, l’Expedició de l’historial acadèmic només es paga el curs que es comença l’etapa) a http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/val/tasas.asp?idf=ADMIN. Si es tria alguna reducció caldrà justificar-la documentalment.

Imprès d’assegurança escolar (falta actualitzar?)

Full d’afiliació a l’Ampa (falta actualitzar?)

Instruccions 1r Batxillerat                                 Instruccions 2n Batxillerat

Instruccions 1r de Grau Mitjà i Superior        Instruccions 2n de Grau Mitjà i Superior