Matrícula PAU 2023 (juny)

La matriculació de l’alumnat en les proves d’accés a la universitat es farà presencialment de manera exclusiva en l’horari assenyalat a continuació:

  • Dimecres 24 de maig: de 9.45 a 13.00h
  • Dijous 25 de maig: de 7.55 a 9:45h i de 12.00 a 13:00h
  • Divendres 26 de maig: de 9.45 a 13.00h

L’alumnat ha de presentar, en el moment de formalitzar la matrícula, una fotocòpia del DNI i el justificant d’haver pagat les taxes per als exàmens.

L’estudiantat efectuarà l’ingrés de la Taxa de Selectivitat a favor de la Universitat d’Alacant. El rebut l’haurà de generar cada alumne/a a través de la web: https://cvnet.cpd.ua.es/uapagos2/pagarrecibo/recibo

S’haurà d’indicar en concepte del rebut: Proves d’aptitud per a accés a Universitat. Observacions: PAU Ordinària/Extraordinària 2022-23. D’aquest ingrés l’alumnat haurà de conservar 2 resguards. Haurà d’entregar un d’ells en la Secretaria del seu Centre.

Taxa per Prova d’Accés Ordinària                                            70.38 E

Família Nombrosa-Monoparental ordinària                                     35.19 E

Família Nombrosa-Monoparental especial                                     Exempts

Matríc. d’Honor Global                                                               Exempts

Premi Extraordinari de Batxillerat                                         Exempts

Diversitat, Víctimes Violència Genere-Terrorisme                       Exempts

Generar taxes per al títol de Batxillerat

Generar taxes per a la matrícula de la PAU