Pla d’estudis 3ESO

 

CaràcterBlocMatèriaHores setmana
ObligatòriesTroncals generalsBiologia i Geologia2
Física i Química2
Geografia i Història3
Llengua Castellana i Literatura3
Inglés3
EspecífiquesEducació Física2
Música2
Educació plàstica, visual i audiovisual2
Lliure configuració autonòmicaValencià: llengua i literatura3
Tutoria1
OpcionalsTroncals d’opció (triar una)Matemàtiques acadèmiques / Matemàtiques aplicades4
Específiques (triar una)Religió / Valors ètics1
Bloc A. Específiques d’opció.

(es tria 1 o 2)*

Cultura clàssica2
Tecnologia2
Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial2
Francés (Segon idioma)2
Bloc B. Específiques d’opció.

Lliure configuració autonòmica d’opció

(es tria 1 o cap)*

 

(*) Es poden triar 2 matèries del bloc A o una del bloc A i una altra del bloc B

Informàtica2
Taller de reforç: Valencià2
Taller de reforç: Matemàtiques Acadèmiques2
Taller d’aprofundiment de Valencià.2
Projecte interdisciplinari: “Taller de jocs de taula”2
Projecte interdisciplinari: “Bibliotubers. Club de lectura”2
Projecte interdisciplinar: “Teatre musical”2
Projecte interdisciplinar: “Ràdio escolar”2
Projecte interdisciplinari: “Disseny de videojocs”2
Projecte interdisciplinari: “Programació i desenvolupament web”2
Projecte interdisciplinari: “Calculadores i aplicacions de Geometria dinámica”2
Projecte interdisciplinari: Live English 2
Projecte interdisciplinari: “Química ambiental i de la salut”2
Projecte interdisciplinari: “El còmic i l’expressió gràfica”2
Competència comunicativa oral Inglés2
TOTAL hores / setmana32 h