P.I. Taller de jocs de taula 3ESO

A qui va dirigit?

Alumnat d'ESO amb esperit creatiu que vulguen aprendre divertint-se. Coneixerem alguns jocs comercials, analitzarem les seues característiques i estudiarem els beneficis que ens aporten cadascun d'ells. Finalment construirem els nostres propis jocs de taula dissenyant cadascun dels seus elements.

Quins aspectes treballarem en aquesta assignatura?

Treballarem totes les competències bàsiques (en comunicació lingüística, matemàtica, en el coneixement del món físic, social i ciutadana, cultural i artística, aprendre a aprendre, competència digital i autonomia i iniciativa personal)  però també altres aspectes com:

 • Treball en equip
 • Resolució de problemes
 • Establir objectius
 • Negociació
 • Presa de decisions
 • Planificació
 • Organització
 • Elecció de diferents sistemes de notació abstracta

Producte final

El nostre projecte tindrà com a producte final la construcció de diferents jocs de taula.

Seqüenciació de continguts.

Dividirem l'assignatura en tres parts:

Part 1. Estudi de components, mecàniques i dinàmiques en jocs.

 • Beneficis dels jocs en l'aprenentatge
 • Mètode d'assaig i error en l'aprenentatge
 • Pràctica d'alguns jocs de taula comercials
 • Estudi dels diferents components dels jocs
 • Dinàmiques
 • Tipus de jugadors
 • Mecàniques i relació de cadascuna d'elles amb els tipus de jugadors

Part 2. Estudi de característiques de diferents jocs comercials.

 • Jocs col·laboratius i jocs competitius
 • Jocs de taula relacionats amb les Matemàtiques
 • Jocs de taula relacionats amb la Història
 • Jocs de taula relacionats amb la Geografia
 • Jocs de taula relacionats amb l'Economia
 • Jocs de taula relacionats amb els idiomes
 • Jocs de taula relacionats amb la literatura
 • Altres jocs de taula

Part 3. Elaboració d'un projecte de joc de taula.

 • Catalogació dels jocs
 • L'atzar i les estratègies
 • Com redactar unes regles
 • Com construir, de manera creativa, alguns elements de joc

Metodologia

L'assignatura serà eminentment pràctica encara que es realitzaran diferents resums i esquemes de les diferents classificacions de mecàniques, dinàmiques, jugadors, jocs, etc.

Avaluació

L'avaluació contemplarà el treball de l'alumnat a l'aula així com la seua implicació en el projecte.