Llatí II 2Batx

BREU DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS QUE ES REALITZARAN DURANT EL CURS

Traducció de textos originals d’autors llatins i adequats al nivell d’exigència proposat per la Universitat per a les proves d’Accés.

Derivació del llatí al castellà i valencià.

Els gèneres literaris a Roma.

 

CONEIXEMENTS O REQUISITS PREVIS

Haver aprovat LLATÍ I.

Curiositat per conéixer la llengua i cultura de l’Imperi Romà com a origen de la majoria de les llengües europees i de la cultura occidental.

 

ELS QUI HAURIEN DE TRIAR-LA

Alumnes de batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials encaminats a carreres com: Filologia, Humanitats, Periodisme, Dret, Traducció, Geografia i Història, Art, Filosofia…, o a l’estudi d’alguna llengua europea (francés, italià, portugués…)