Geologia 2Batx

Requisits previs

Cap

Qui haurien de triar-la

Totes aquelles persones que vulguen cursar Biologia, Geologia, Enginyeria de camins, Arquitectura, Ciències Ambientals

Continguts

Composició i estructura de la Terra

Gravetat i magnetisme terrestre.

Tectònica de plaques.

Minerals i roques

Evolució dels oceans i dels continents

El modelatge del relleu

Riscos geològics (terratrémols, volcans…)

El temps geològic