Reforç d’Anglés (1ESO)

Quin és el nostre objectiu?

El nostre principal objectiu és millorar i reforçar els coneixements bàsics que necessita l’alumnat que inicia l’ESO.

A qui va dirigida?        

A tot l’alumnat que encara no domina aquelles competències bàsiques i necessàries per a no tindre problemes a l’hora d’adquirir nous conceptes en aquesta etapa.