Comunicat Xarxa llibres juliol 2021

La devolució del lot de llibres corresponent al curs 2020-2021 de la Xarxa Llibres ha de realitzar-se el mateix dia de la formalització de la matrícula amb la mateixa cita prèvia que es publicarà  en breu en la web del centre.
Amb el lot de llibres ha de presentar-se l’imprés, degudament emplenat per duplicat, que es pot descarregar en el següent enllaç. El centre no proporcionarà aquest imprés ni farà fotocòpies.
Recordem que, a causa de la situació, aquest imprés ha de portar-se ja emplenat. No es pot realitzar en l’institut. El lot de llibres ha de retornar-se complet i, com a mínim, en el mateix estat en què va ser entregat. Els llibres han d’estar  folrats.