Mobilitat de l’IES Gaia a les Açores

Els professors Silvia Santacreu Collado, Cristina Salgado Plaza i Alejandro Fernández Martínez, del departament de Llengua castellana i literatura de l’IES Gaia, van participar a la fi del mes de febrer en una nova mobilitat en l’àmbit del programa Erasmus +, cofinançat per la Unió Europea.

Els tres docents van assistir durant tota la setmana a diferents classes en l’Escola Secundària Antero de Quental, en Ponta Prima (San Miguel), Açores.

Els professors van poder comprovar de primera mà el funcionament del sistema educatiu portugués i la metodologia emprada pels seus companys lusitans en assignatures tan diverses com Literatura portuguesa, Arts plàstiques, Ceràmica per a alumnes amb necessitats educatives, Pintura, Teatre, Inglés i Música i expressió dramàtica.

La visita a l’illa de San Miguel també els va servir per a segellar llaços amb l’escola portuguesa de cara a futures mobilitats. Els tres docents i els responsables del programa Erasmus + de l’Escola Secundària Antero de Quental van deixar obertes les portes a realitzar un intercanvi amb alumnat en un futur no gaire llunyà.