Beques i ajudes a alumnat de nivells postobligatoris 2023

Beques i ajudes a alumnes de nivells postobligatoris (Batxillerat , Cicles, FPB, Universitat, etc)


El pròxim 27 de març s’obri el termini de sol·licitud de beques per a estudis postobligatoris que apareixen a continuació:
– Batxillerat.
– Formació Professional de grau bàsic, mitjà i superior
– Ensenyaments artístics professionals i superiors
– Ensenyaments esportius.
– Estudis religiosos superiors.
– Estudis d’idiomes realitzats en escoles oficials de titularitat de les administracions educatives, inclosa la modalitat de distància.
– Cursos d’accés i cursos de preparació per a les proves d’accés a la formació professional i cursos de formació específics per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior.

– Ensenyaments universitaris conduents a títols oficials de grau i de màster,
– Curs de preparació per a accés a la universitat de majors de 25 anys impartit per universitats públiques.
– Complements de formació per a accés o obtenció del títol de màster i crèdits complementaris per a l’obtenció del títol de grau.

Informació i sol·licitud
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050130/ficha/050130-2023.html
Termini de presentació: del 27 de març al 17 de maig