Grec II 2Batx

BREU DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS QUE ES REALITZARAN DURANT EL CURS

Traducció de textos originals d’autors grecs i adequats al nivell d’exigència proposat per la Universitat per a les proves d’Accés.

Derivació d’arrels gregues en castellà i en valencià.

Aspectes de la civilització grega: història, societat, religió, literatura…

 

CONEIXEMENTS O REQUISITS PREVIS

Haver aprovat GREC I.

Curiositat per conéixer la llengua i cultura de Grècia, el bressol de la civilització occidental.

 

ELS QUI HAURIEN DE TRIAR-LA

Alumnes d’Humanitats i Ciències Socials encaminats a carreres com a Filologia, Humanitats, Periodisme, Dret, Traducció, Geografia i Història, Art, Filosofia…