Biologia 2Batx

ACTIVITATS

TOTES LES RELACIONADES AMB EL CONEIXEMENT LA BIOLOGIA

CONEIXEMENTS O REQUISITS PREVIS

HAVER ESTUDIAT BIOLOGIA EN EL CURS ANTERIOR

QUI HAURIEN DE TRIAR-LA

ALUMNE QUE VULGUEN CURSAR INFERMERIA, BIOLOGIA, MEDICINA, FISIOTERÀPIA, INEF, ANÀLISIS CLÍNIQUES…

CONTINGUTS

BIOLOGIA CEL·LULAR

METODOLOGIA

AUSBELIANA