Resultats de les votacions al Consell escolar 2023

RESULTADO-DE-VOTACION-CANDIDATURAS-CE-2023-1

Està disponible en el tauler d’anuncis del centre més informació sobre estos resultats.

Contra les actes de les meses electorals es poden presentar reclamacions dirigides a la Junta Electoral del centre fins al dimarts 28 de novembre.