Sol·licitud de certificat de superació del nivell A2

El certificat de superació de la prova homologada nivell A2 (o d'un duplicat, encara que siga de cursos anteriors) està exempt de taxes.

Passos a seguir:

  • Omplir sol·licitud (ací).
  • Entregar-la a secretaria.