Sol·licitud de certificat acadèmic

Documentació necessària
  • Omplir instància general (ací).
  • Taxa del pagament de la certificació acadèmica (veure instruccions).
  • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa (si correspon).
Pagament taxa certificació acadèmica per Internet