Procediment remissió certificats per missatgeria o persona autoritzada

Procediment
  1. Sol·licitar el certificat. Podeu enviar un correu electrònic al centre indicant nom, DNI i estudis.
  2. Pagar les taxes corresponents per expedició de certificat segons el model 046 (veure instruccions).
  3. Omplir la autorització per a què l'empresa de missatgeria o persona autoritzada pugui recollir el certificat.Aquesta autorització pot descarregar-se des d'ací. L'autorització ha d'anar acompanyada de la fotocòpia del DNI de la persona interessada.
  4. Remetre per correu al centre: (No caldrà realitzar aquest pas si la persona autoritzada pot presentar aquests documents en el moment de retirar el certificat).
    • El justificant d'haver pagat les taxes (còpia per a l'administració).
    • L'autorització i fotocòpia del DNI de la persona interessada.
  5. Enviar a l'empresa de missatgeria o persona autoritzada a recollir el certificat.

IMPORTANT: Abans de recollir el certificat contactar amb el centre per tal de confirmar que ja està disponible.

Pagament taxa certificació acadèmica per Internet