Llistes provisionals d’admesos Proves d’accés 2023

Consulteu els enllaços corresponents  i :

  • Comproveu que figureu en les llistes.
  • Comproveu les exempcions demanades. Estan marcades amb una X (A: acceptada, D: denegada, P: pendent de presentar documentació justificativa).

Llistes provisionals d’admesos GM

Llistes provisionals d’admesos GS

Llistes provisionals de NO admesos GM

Presentació de reclamacions a les llistes provisionals: del 26 al 28 d’abril

La presentació de la reclamació es pot fer:

  • Presencialment a la secretaria del centre.
  • Enviant  un e-mail a 12005261.secretaria@edu.gva.es  amb les vostres dades identificatives, les proves a les que us heu matriculat i el motiu de la reclamació. En assumpte heu de posar les sigles PAC seguides del nom i cognoms

IMPORTANT:

  • El termini d’entrega de la documentació justificativa de les exempcions és fins el 30 de juny.

RECORDEU: encara que hagueu fet les proves, heu de participar en el procés d’admissió (del 22  al 30 de maig) per a demanar plaça en un cicle formatiu.