Aneu a la barra d'eines

Eleccions al CE. Vot de l’alumnat

ELECCIONS Al CONSELL ESCOLAR

Curs 2021-2022

1. Què és el Consell Escolar? El consell escolar és el màxim òrgan de representació del centre. En ell estan representats tots els estaments que componen la comunitat educativa. A ell li correspon l’aprovació de les normes que regulen l’activitat del centre i que no venen ja determinades per llei.
2. Qui compon el consell escolar? Director/a; cap/a d’estudis; secretari/a (amb veu, però sense vot); 7 professors/as; 5 pares/mares (1 de l’AMPA); 4 alumnes/as; 1 representant del personal d’administració i serveis (conserges i administratives); 1 representant del personal d’atenció educativa complementària; 1 representant de l’Ajuntament.
3. Cada quant es trien representants al Consell Escolar? Cada dos anys es renova una meitat.
4. A quants representants es tria en aquesta renovació? (2a meitat)Tres representants del profesoradoDos representants de l’alumnat Dos representants de les familiasUn representant del personal d’administració i serviciosUn representant del personal d’atenció educativa complementària No obstant això, és important saber que és freqüent que queden vacants en el consell escolar, sobretot d’alumnes/as que finalitzen el seu període d’escolarització en l’IES i, per tant, és important que hi haja alumnes/as en reserva per a anar cobrint les vacants. 
5. Qui pot presentar-se al consell escolar en representació de l’alumnat? Tot l’alumnat matriculat en el centre.
6. Què he de fer per a presentar una candidatura? Emplenar una sol·licitud que t’entregaran en la secretaria del centre i entregar-la allí mateix, juntament amb una fotografia. Pots presentar-la entre el 20 d’octubre i el 3 de novembre.  
7. Quan són les eleccions? El 18 de novembre. Es passarà l’urna per les classes perquè els que vulguen votar puguen fer-ho.
Si tens algun dubte pots consultar amb el teu tutor/a.
PRESENTACION-CANDIDATURAS_2021-1

CALENDARIO-ELECCIONES-2021-1