Admissió definitiva FPB curs 2024-2025

Ja estan disponible els llistats d’admesos i no admesos definitius per a la Formació Professional Bàsica.

Si s’observa qualsevol errada en els llistats es pot presentar al·legacions davant de la Comissió d’escolarització.

IMPORTANT: Les persones admeses han de formalitzar la matrícula de forma presencial entre els dies 15 i 18 de juliol.

LLISTAT DEFINITIU D’ADMESOS EN FPB

Admesos FPB definitiu

LLISTAT DEFINITIU DE NO ADMESOS EN PRIMER DE FPB

No admesos FPB1 definitiu

LLISTAT DEFINITIU DE NO ADMESOS EN SEGON DE FPB

No admesos FPB2 definitiu

Admissió provisional GM i GS curs 2024-2025

Ja estan disponible els llistats d’admesos i no admesos provisionals per als cicles de grau mitjà i grau superior que s’impartixen en el centre .

Si s’observa algun error en els llistats es pot presentar al·legacions a través de la web Adminova des del 9 a l’11 de juliol.

LLISTAT D’ADMESOS EN GRAU MITJÀ

Listados de admitidos FPGM_INF_ESCOLARIZACION_025

LLISTAT D’ADMESOS EN GRAU SUPERIOR

Listados de admitidos FPGS_INF_ESCOLARIZACION_033

LLISTAT DE NO ADMESOS EN GRAU MITJÀ

Listados de no admitidos FPGM_INF_ESCOLARIZACION_030

LLISTAT DE NO ADMESOS EN GRAU SUPERIOR

Listados de no admitidos FPGS_INF_ESCOLARIZACION_034

Resultats PAU 2024: 100% d’aprovats

El passat dia 14 de juny de 2024 es van comunicar els resultats dels exàmens de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) en la seua convocatòria ordinària. Tot l’alumnat de l’IES 25 d’Abril que es va presentar a estes proves ha aconseguit superar-les.

Enhorabona a l’alumnat pel seu esforç i resultats obtinguts!

Qualificacions definitives de les proves d’accés a cicles

Ja estan disponibles els llistats de les qualificacions definitives de les proves d’accés a cicles formatius realitzades en l’IES 25 d’Abril d’Alfafar. Tenim dos llistats: el primer mostra la relació de persones aptes, ja que han obtingut una nota de cinc o més en el total de les proves d’accés, mentres que el segon llistat mostra les notes de cadascun dels exàmens realitzats.

GRAU MITJÀ

Acta de Evaluación_GB

Listado de calificaciones_GM

GRAU SUPERIOR OPCIÓ D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

Acta de Evaluación_GSA
Listado de calificaciones_GSA

GRAU SUPERIOR OPCIÓ DE TECNOLOGIA

Acta de Evaluación_GSB
Listado de calificaciones_GSB

Qualificacions provisionals de les proves d’accés a cicles

A continuació es poden trobar els llistats de qualificacions provisionals de les proves d’accés a cicles formatius realitzades en l’IES 25 d’Abril d’Alfafar. Tenim dos llistats: el primer mostra la relació de persones aptes ja que han obtingut una nota de cinc o més en el total de les proves d’accés, mentre que el segon llistat mostra les notes de cadascun dels exàmens realitzats.

Una vegada publicades les notes, s’inicia el període de reclamació de les qualificacions. Aquest període comprén els dies 3, 4 i 5 de juny. Si algú no està conforme amb alguna nota i vol presentar una reclamació, pot fer-lo a través de la secretaria del centre.

GRAU MITJÀ

Acta de Evaluación_GM
Listado de calificaciones_GM

GRAU SUPERIOR OPCIÓ D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

Acta de Evaluación_GS_A
Listado de calificaciones_GS_A

GRAU SUPERIOR OPCIÓ DE TECNOLOGIA

Acta de Evaluación_GS_B
Listado de calificaciones_GS_B

Noves ponderacions PAU per a la preinscripció de 2025

S’han publicat en la web de la Conselleria d’Educació dedicada a les preinscripcions universitàries les noves ponderacions que entraran en vigor per a la preinscripció en la universitat el pròxim curs 2025-2026. Per a accedir a totes aquestes ponderacions es pot seguir aquest enllaç.

Aquesta informació és molt rellevant per a l’alumnat que es matricularà aquest curs en segon de Batxillerat, ja que condicionarà les seues possibilitats d’accés a la carrera que vulga cursar. Així doncs, s’hauria de triar en la matrícula les matèries que més ponderen.

Si es desitja ampliar la informació o rebre consell es pot contactar amb les orientadores del centre, o bé, amb algun membre dels equips docents de Batxillerat.

Subvencions per a l’alumnat de Formació Professional

La Conselleria d’Educació ha publicat la convocatòria de subvencions per a l’alumnat que cursa Formació Professional en centres amb finançament públic durant el present curs 2023-2024.

L’alumnat que pot optar a estes subvencions ha d’estar cursant Formació Professional este curs en alguna d’estes modalitats:

 • Formació Professional Dual en administracions públiques.
 • Formació en empreses allunyades del centre educatiu, Dual o Formació en Centres de Treball.
 • Desplaçament, residència i manutenció.

Les quanties individuals que podrien correspondre a cada alumne o alumna són:

 • Formació Professional Dual en administracions públiques: 1.300 euros.
 • Formació en empreses: 400 euros.
 • Desplaçament, residència i manutenció: 1.200 euros.

El període de sol·licitud d’estes subvencions estarà obert entre el 25 de maig i el 5 de juny de 2024.

En este enllaç es pot accedir a la pàgina de Subvencions a Alumnat d’FP de la Conselleria d’Educació amb més informació i l’accés al tràmit de sol·licitud.

Recorda que en l’institut podem ajudar-te o informar-te sobre esta o altres convocatòries que vagen eixint. Què no se’t passe el termini!

Informació PAU 2024

S’han publicat en la web de la Conselleria d’Educació les instruccions actualitzades per a la matrícula de la PAU del curs 2023-2024. Per a accedir a tota aquesta informació es pot seguir aquest enllaç.

En aquesta pàgina podem trobar, a part de les instruccions, el calendari i horari de les proves, així com models d’examen i la resta d’informació rellevant que han de conéixer les persones interessades a presentar-se a aquestes proves.

Horaris i normes de les proves d’accés a cicles

Dilluns que ve 20 de maig de 2024 i dimarts que ve 21 de maig de 2024 es realitzaran les proves d’accés tant a grau mitjà com a grau superior en l’IES 25 d’Abril d’Alfafar. Així, les proves d’accés a grau mitjà seran en horari de matí, mentres que les proves d’accés a grau superior seran en horari de vesprada.

HORARIS DE LES PROVES

Les proves d’accés a grau mitjà es realitzaran en les següents dates i hores:

 • Dilluns 20 de maig de 2024.
  • 09.00 a 10.00 hores: Llengua i Literatura (a triar entre Valencià o Castellà).
  • 10.15 a 11.00 hores: Anglés.
  • 11.30 a 12.30 hores: Ciències Socials, Geografia i Història.
 • Dimarts 21 de maig de 2024.
  • 09.00 a 10.00 hores: Matemàtiques.
  • 10.15 a 11.00 hores: Ciències Naturals.
  • 11.30 a 12.30 hores: Tractament de la Informació i Competència Digital (TICD).

Les proves d’accés a grau superior es realitzaran en les següents dates i hores:

 • Dilluns 20 de maig de 2024.
  • 15.00 a 16.15 hores: Llengua i Literatura (a triar entre Valencià o Castellà).
  • 16.30 a 17.45 hores: Anglés.
  • 18.00 a 19.15 hores: Matemàtiques.
  • 19.30 a 20.15 hores: Tractament de la Informació i Competència Digital (TICD).
 • Dimarts 21 de maig de 2024.
  • 16.00 a 17.15 hores: Apartat b1 de la part específica.
  • 17.30 a 18.45 hores: Apartat b2 de la part específica.

La part específica de l’opció d’Humanitats i Ciències Socials està formada per: Història del Món Contemporani, Economia de l’Empresa i Geografia (a triar dos d’elles).

La part específica de l’opció de Tecnologia està formada per: Dibuix Tècnic II, Tecnologia Industrial II i Física i Química (a triar dos d’elles).

NORMES DE LES PROVES

L’IES 25 d’Abril ha establit una sèrie de normes per a les proves d’accés a cicles. Són les següents:

 • En les proves d’accés a grau mitjà és necessari estar a les 8.30 hores per a poder comprovar la identitat de les persones que es presenten a totes les proves. Si alguna persona no es presenta a tots els exàmens ha d’estar mitja hora abans que comence l’examen al qual es presente. En el cas de les proves d’accés a grau superior s’ha d’estar 15 minuts abans del començament de l’examen al qual es presente cada persona.
 • Per a acreditar convenientment la identitat és necessari presentar el corresponent document identificatiu: DNI, passaport, targeta d’identitat d’estranger o visat d’estudis. Esta identificació s’ha de presentar abans d’entrar en el Saló d’Actes, que és on es realitzen els exàmens, i s’ha de deixar damunt de la taula durant tot el temps que duren les proves.
 • No és possible eixir d’un examen fins que no hagen transcorregut almenys 15 minuts des del seu començament. Això és així ja que només es permetrà entrar en un examen a les persones que arriben un màxim de 15 minuts tard.
 • Les persones que es presenten a les proves han de comportar-se de manera adequada durant tot el temps que duren les proves. Si una persona no es comporta correctament podrà ser expulsada de l’examen.
 • Durant les proves es pot tindre damunt de la taula el següent material: bolígrafs, llapis, goma d’esborrar, regla, calculadora, document identificatiu i una botella d’aigua. La resta d’objectes s’han de deixar al fons del Saló d’Actes.
 • En la part específica de les proves d’accés a grau superior es pot triar l’orde dels exàmens a realitzar, però el descans de 15 minuts entre examen i examen s’ha de realitzar dins del mateix Saló d’Actes.

Llistes definitives d’admesos a les proves d’accés a cicles

Ja han eixit les llistes definitives de persones admeses per a la realització de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i superior.

Admesos a la prova d’accés a grau mitjà

Listado de solicitudes_INF_PRUEBAS_001

Admesos a la prova d’accés a grau superior

Listado de solicitudes_INF_PRUEBAS_001 (3)
Listado de solicitudes_INF_PRUEBAS_001 (1)

No admesos a la prova d’accés a grau superior

Listado de solicitudes_INF_PRUEBAS_001 (2)

Calendari d’admissió i matrícula ESO i Batxillerat curs 2024-2025

La Conselleria d’Educació ha publicat el calendari d’admissió i matrícula per als estudis d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat per al curs 2024-2025. En este calendari es pot comprovar que el procés comença el dia 6 de maig amb la constitució de les comissions d’escolarització i acabarà el dia 31 de juliol en el cas de l’ESO i el dia 5 de setembre en el cas de Batxillerat.

Les fases del procés d’admissió i matrícula es poden veure en el següent quadre resum:

Calendari admissió

Es pot obtindre més informació en l’apartat “Admissió” de la web de la Conselleria d’Educació.

Calendari d’admissió i matrícula cicles formatius curs 2024-2025

La Conselleria d’Educació ha publicat el calendari d’admissió i matrícula per als estudis de Formació Professional de grau bàsic, mitjà i superior. Així, el procés comença el dia 2 de maig amb la publicació de l’oferta formativa i acabarà el 18 de juliol en el cas del grau bàsic i el 29 de juliol en els graus mitjà i superior.

Les fases del procés d’admissió i matrícula es poden veure en el següent quadre resum:

Cuadro admision val

Es pot obtindre més informació en l’apartat “Admissió” de la web de Formació Professional de la Conselleria d’Educació.

Llistes provisionals d’admesos a les proves d’accés a cicles

Ja han eixit les llistes provisionals de persones admeses per a la realització de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i superior.

Si una persona ha realitzat la inscripció i apareix com no admés té dos dies, fins al 26 d’abril, per a realitzar la reclamació. Es pot posar en contacte amb secretaria per a obtindre més informació sobre el procediment.

Sol·licituds prova d’accés a grau mitjà (tots admesos)

Listado de solicitudes_INF_PRUEBAS_001

Sol·licituds prova d’accés a grau superior (admesos)

Listado de solicitudes_INF_PRUEBAS_001 (1)

Listado de solicitudes_INF_PRUEBAS_001 (2)

Sol·licituds prova d’accés a grau superior (no admesos)

Listado de solicitudes_INF_PRUEBAS_001 (3)

Proves de nivell A2 per al curs 2023-2024

Ja s’ha publicat el calendari d’inscripció i realització de les proves homologades del nivell A2 del Marc comú europeu de referència per a les llengües (MECRL) del curs 2023-2024. Això vol dir que l’alumnat matriculat en el centre pot presentar la sol·licitud per a poder obtindre la certificació del nivell A2 en anglés i francés, que són els idiomes que s’oferixen en l’IES 25 d’Abril.

Estes proves consten de quatre parts:

 1. Comprensió de textos escrits.
 2. Comprensió de textos orals.
 3. Producció i coproducció de textos escrits i mediació escrita.
 4. Producció i coproducció de textos orals.

Les tres primeres parts es realitzaran el dia 8 de maig de 2024 a les 11.00 hores si es tracta de l’idioma anglés i el dia 9 de maig a les 11.00 hores si es tracta de l’idioma francés. La quarta part que es correspon amb l’activitat de llengua oral es realitzarà posteriorment segons l’horari que es publique en el centre.

Per a poder obtindre la certificació del nivell A2 s’han de superar les quatre parts de les quals consta la prova i un percentatge de puntuació global mínim del 65%.

Les persones interessades a realitzar estes proves de nivell hauran de presentar la seua sol·licitud en la secretaria del centre.

Es pot obtindre més informació en la pàgina Proves Homologades de la Conselleria d’Educació.

Convocades les ajudes per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu

El Ministeri d’Educació ha anunciat que des del 30 d’abril de 2024 fins al 13 de setembre de 2024 es poden sol·licitar les ajudes per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2024-2025. Estes ajudes van dirigides a alumnat que necessite suports i atencions específiques derivades de TDAH, discapacitat, trastorns greus de conducta o de comunicació i del llenguatge i trastorn de l’espectre autista (TEA). A més, també poden ser sol·licitades per alumnat d’altes capacitats per a programes específics complementaris a l’educació reglada.

Es pot consultar més informació en l’extracte de la resolució publicada en el BOE o en el portal Becas de Educación. En este enllaç es podrà gestionar la seua tramitació quan s’òbriga el termini.

Recorda que en l’institut podem ajudar-te o informar-te sobre esta o altres convocatòries que vagen eixint. Què no se’t passe el termini!

Inici del termini d’inscripció a les proves d’accés a cicles

S’ha obert el termini d’inscripció a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior.

Les sol·licituds i la documentació es poden presentar de dues formes:

 • De forma presencial en la secretaria del centre.
 • Per correu electrònic a 46016713.secretaria@edu.gva.es indicant en l’assumpte les sigles PAC seguides dels cognoms i el nom de la persona sol·licitant.

El termini de presentació de sol·licituds és del 20 al 28 de març de 2024.

Pròxima obertura del termini de sol·licitud de beques

El Ministeri d’Educació ha anunciat les dates de sol·licitud de beques per al curs 2024-2025, tant per a estudis de batxillerat com de cicles formatius o universitaris. Així doncs, la data d’inici de presentació de sol·licituds serà el 19 de març de 2024, mentres que el termini de finalització d’admissió de sol·licituds serà el 10 de maig de 2024.

Es pot trobar més informació en la nota de premsa del Ministeri, o bé, en el portal Becas de Educación.

Recorda que en l’institut podem ajudar-te o informar-te sobre esta o altres convocatòries que vagen eixint. Què no se’t passe el termini!

Calendari i horaris de les proves d’accés a cicles 2024

La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació ha publicat la resolució que regula les proves d’accés a cicles formatius de l’any 2024. Entre la informació publicada es troba el calendari d’inscripció i realització de les proves. Així, el període d’inscripció comença el dia 20 de març de 2024 i les proves es realitzaran els dies 20 i 21 de maig de 2024.

En els següents documents es mostra el calendari complet, així com l’horari de les proves d’accés.

Assignació de vacants a setembre

S’informa que s’han generat vacants per a realitzar el cicle mitjà d’Activitats Comercials i el cicle superior de Màrqueting i Publicitat. Si el teu nom figura en la llista d’espera i encara segueixes interessat es comunica que es realitzaran unes sessions presencials d’adjudicació de vacants al setembre. Les convocatòries són les següents:

 • Cicle mitjà d’Activitats Comercials: dimarts 5 de setembre de 2023 a les 11’00 hores en el Saló d’Actes de l’IES 25 d’Abril d’Alfafar.
 • Cicle superior de Màrqueting i Publicitat: dimarts 5 de setembre de 2023 a les 12’00 hores en el Saló d’Actes de l’IES 25 d’Abril d’Alfafar.

S’ha d’aportar l’original del requisit d’accés.

S’adjudicarà per ordre de llista d’espera, de qui acudisca presencialment (o per mitjà de representant) a l’acte d’adjudicació.

Admesos a cicles formatius curs 2023-2024

Llistes de admesos als cicles formatius de l’IES 25 d’Abril d’Alfafar per al curs 2023-2024.

Recordeu que els cicles formatius de la família d’Instal·lació i Manteniment tenen horari de matí, mentre que els cicles de la família de Comerç i Màrqueting tenen horari de vesprada.

Procès d’admissió Curs 2023-24

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat en el  DOGV el calendari d’admissió i matriculació per al curs 2023-2024 dels nivells d’Infantil, Primària, ESO i Batxillerat. Els famílies podran completar tot el procediment telemàtic d’admissió, matrícula inclosa, a través de la plataforma ‘telematricula.es’. 

Pel que fa a l’admissió telemàtica en ESO i Batxillerat, serà del 4 al 12 de maig. En el cas de l’ESO, els llistes definitives d’alumnat admés és publicaren el 19 de juliol i aquest mateix dia començarà la matriculació en línia, que estarà oberta fins al 24 de juliol. Els famílies que opten per formalitzar la matrícula de manera presencial podran fer-ho del 20 al 25 de juliol.
Els llistes definitives d’alumnat admés en Batxillerat és publicaren el 24 de juliol i dones d’aquest dia fins al 27 de juliol és podrà formalitzar la matrícula de manera telemàtica i, si s’opta per fer la matrícula de manera presencial, calç acudir als centres educatius del 25 al 28 de juliol.

En Primària, ESO i Batxillerat els famílies utilitzen aquest procediment en menor mesura, ja que el fan servir només per a canviar els fills i els filles de centre educatiu per diferents raons com, per exemple, el canvi de residència d’una població a una altra. 

El procés d’admissió és el primer tràmit que és fa per a l’escolarització per primera vegada o per a sol·licitar canvi de centre educatiu. El realitzen els famílies i se centra a aportar tota la informació i posar els opcions dels centres preferents per a poder fer la baremació i la determinació del centre educatiu en el qual s’escolaritzen els fills i els filles. 

La via principal per a fer aquest tràmit és de manera telemàtica a través de l’espai web ‘telematricula.es’, en el qual els famílies tenen al seu abast totes els vacants disponibles, tutorials que els guiaren pel procediment i els respostes als preguntes freqüents que puguen sorgir durant la tramitació. 

https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/

En aquests moments, la Conselleria treballa en l’actualització de ‘telematricula.es’ i l’espai web estarà habilitat perquè estiga en funcionament en el calendari previst d’admissió que s’ha assenyalat. 

No obstant això, qualsevol família que necessite ajuda o no dispose d’accés a Internet pot acudir al centre educatiu on vulga matricular els seus fills i filles per tal de fer l’admissió telemàtica. 

Sol·licitud de Certificat acadèmic:

Vos informem que a partir del mes d’octubre 2022, en cas de voler sol·licitar  un certificat acadèmic de Batxillerat o d’un Cicle Formatiu l’alumnat haurà de passar per secretària per a demanar-lo i obtenir la taxa corresponent per a anar a pagar al banc, o bé, també es pot descarregar la taxa a través del següent enllaç de Conselleria:

http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/val/tasas.asp?idf=admin