Geografia i Història

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ CURS 2023-2024

Seguint la Recomanació 2006/96/CE de 18 de desembre del Parlament Europeu sobre les competències clau per a l’aprenentatge permanent avaluarem del següent mode:

1r I 2n ESO

Del saber: 50%; Del saber fer: 40%; Del saber ser: 10%

En l’apartat Del saber, la mitjana de la qualificació obtinguda ha de ser un 3,5 o més per a poder tindre en compte els restants apartats.

3r i 4t ESO

Del saber: 70%; Del saber fer: 20%; Del saber ser: 10%

En l’apartat Del saber, la mitjana de la qualificació obtinguda ha de ser un 4 o més per a poder tindre en compte els restants apartats.

1r i 2n BATXILLERAT

Del saber: 90%; Del saber fer: 5%; Del saber ser: 5%

Haurà d’obtindre l’alumnat un mínim de 4 en cadascuna de les avaluacions per a poder realitzar la nota mitjana final i aprovar l’assignatura.

RECUPERACIÓ MATÈRIES PENDENTS

L’alumnat haurà de presentar un dossier d’activitats per a poder superar la matèria. La seua presentació serà escalonada (s’informarà per escrit de les dates de lliurament), sent la data límit per al lliurament de tot el material el dia 29 d’abril.