Programa d’acompanyament escolar (PAE)

El Programa d’Acompanyament Escolar (PAE) és una línia de compensació educativa que pretén millorar l’aprenentatge i el rendiment de l’alumnat a través d’activitats dirigides a millorar l’adquisició d’hàbits d’organització del treball i alé a l’estudi, millora d’habilitats per a la lectura i el càlcul, i altres activitats lúdiques de caràcter educatiu. Aquest programa es realitza fora de l’horari escolar quan determinats professors i professores repassen les matèries i ajuden en la realització de les tasques diàries a l’alumnat participant. Aquest programa està dirigit a alumnat de primer i segon d’ESO.

El programa té com finalitats específiques:

  1. Incrementar el percentatge d’alumnat que aconsegueix els objectius i les competències clau corresponents.
  2. Augmentar la taxa de titulació de l’alumnat en l’educació secundària obligatòria.
  3. Millorar la competència emocional i les habilitats d’interacció social de l’alumnat per a aconseguir una major integració socioeducativa.
  4. Desenvolupar accions per a previndre i compensar les desigualtats en educació des d’una perspectiva inclusiva.

Per a aconseguir tots aquests objectius es treballa amb l’alumnat de forma individual o en grup xicotet fora de l’horari lectiu per les vesprades, concretament de dilluns a dijous. L’horari és el següent:

  • 1r ESO: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 16:00 a 17:50 hores.
  • 2n ESO: dimarts, dimecres i dijous de 16:00 a 17:50 hores.

La incorporació al programa de l’alumnat és voluntària, però exigeix un compromís per part de la família, tant respecte a l’assistència, com respecte a un adequat comportament i aprofitament del temps d’estudi. Per tant, les famílies han d’emplenar i lliurar una autorització de participació en el programa. Si les sol·licituds d’admissió al programa superen les places establides per a cada grup, s’establirà una llista d’espera, seguint criteris de prioritat i ordre de lliurament de les autoritzacions de participació en el programa.

Encara que, com s’ha dit, la participació és voluntària, els tutors i tutores poden fer recomanacions d’alumnat al qual se li considera que aquesta mesura pot ser profitosa per al seu progrés escolar.