Orientació

Bienvenid@s al Departament d’Orientació.
Una de les funcions del nostre departament és oferir assessorament a la comunitat educativa en l’acompliment de les seues funcions, tant al professorat, al propi alumne, i a les famílies.

Des d’aquesta pàgina volem oferir informació, eines, activitats, i enllaços als professors que busquen eines per a la millora de la seua labor docent, a les famílies que necessiten pautes eficaces per al seguiment i suport educatiu dels seus fills, i a l’alumne, que mostra interés però no sap estudiar, que no sap com organitzar-se, que vol millorar les seues relacions amb els companys, que li costa prendre decisions…

Confiem que us siguen útils, i esperem els vostres suggeriments.

El Departament d’Orientació està format per un equip de professionals, encarregats de planificar i desenvolupar actuacions dirigides a atendre les necessitats educatives de l’alumnat.

 • La professora de l’especialitat de Psicologia i Pedagogia. Luz Pérez. Podeu concertar cita trucant al telèfon de l’IES o directament en el departament.
 • La professora de Pedagogia Terapèutica, Lidón Berenguer.
 • El professorat de suport als àmbits lingüístic i social, científic-tecnològic i de l’àrea pràctica, del Programa de Diversificació curricular.
 • El professorat de suport als programes de compensació educativa, Dolores Teruel i Mª Carmen García.

ACTUACIONS

 • Suport al procés d’ensenyament-aprenentatge i al pla d’atenció a la diversitat.
 • Suport al Pla d’Acció Tutorial.
 • Suport al Pla d’Orientació Acadèmica i professional.

El Departament està situat en l’edifici principal, enfront de direcció d’estudis.

PROFESSORS

“Llarg és el camí de l’ensenyament per mitjà de teories; breu i eficaç per mitjà d’exemples” (Sèneca)

 • Pla d’Acció Tutorial.
 • Convivència.
 • Violència de gènere.

ALUMNES

 • Aprén a estudiar.
 • Tècniques d’estudi.
 • Mals xics.

ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

 • Tria professió.
 • Vull ser.
 • Vídeos professionals.

FAMÍLIES

“Pares i fills reben el titule el mateix dia, però cap d’ells ha assistit a un curs per a exercir la seua professió” (Mafalda)

 • Planificar un horari d’estudi.
 • Negociació sí, xantatge no.