Equip directiu

L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern en l’institut. Està format per la directora, la vicedirectora, el cap d’estudis d’ESO i Batxillerat, el cap d’estudis de Cicles Formatius i el secretari.

Les funcions que ha d’exercir l’equip directiu es poden trobar en l’article 10 del Decret 252/2019 del Consell, de regulació de l’organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional.

Els membres actuals de l’equip directiu van ser elegits per a exercir el seu càrrec per al període comprés entre el curs 2023-2024 i el curs 2026-2027. Les persones que integren este equip directiu són:

  • La directora és Inma Sánchez Díaz, professora de Matemàtiques.
  • La vicedirectora és Esther Bernabeu López, professora d’Anglés.
  • El cap d’estudis d’ESO i Batxillerat és Raúl Alós Rosaleny, professor de Biologia i Geologia.
  • El cap d’estudis de Cicles Formatius és Antonio Martínez García, professor de Mecanitzat i Manteniment.
  • El secretari és Miguel Ángel García Ontivero, professor d’Economia.

Les funcions concretes de tots aquests càrrecs es poden trobar també en el Decret 252/2019.