Protecció de dades

AVÍS LEGAL

La utilització del contingut i/o serveis del portal per part de l’usuari suposa l’acceptació expressa de les següents condicions:

Condicions d’ús del portal

L’IES 25 d’Abril dependent de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació es reserva el dret d’efectuar modificacions en el contingut d’aquest portal sense previ avís, així com de la seua configuració i presentació.

Aquest portal pot contindre enllaços a pàgines externes, no sent la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació responsable del contingut d’aquestes pàgines externes ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes.

Els textos, imatges, logotips i resta de continguts inclosos en aquest portal són propietat de l’IES 25 d’Abril i la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació. Queda prohibida la transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, excepte si s’obté el previ consentiment de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, i excepte quan s’indique el contrari.

Per a poder instal·lar o utilitzar qualsevol programari que es trobe disponible per a la seua descàrrega des d’aquest portal, han d’acceptar-se prèviament els termes del contracte de llicència, si n’hi haguera, que acompanye o s’incloga en el programari.

L’IES 25 d’Abril no es fa responsable dels possibles danys que es pogueren produir pel fet d’utilitzar versions no actualitzades de navegadors, o de les conseqüències que es pogueren derivar del mal funcionament del navegador, ja siga per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a l’IES 25 d’Abril.

Protecció de dades de caràcter personal

En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), i la LOPDiGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), els tractaments de dades personals que es duen a terme en aquest centre, es recullen en els següents registres d’activitat de tractament (RAT):

 • Activitats i cursos de formació per al professorat.
 • Activitats i jornades.
 • Alumnat.
 • Alumni (antics alumnes).
 • Arxiu fotogràfic i audiovisual.
 • Autoritzacions.
 • Comunicació institucional i promoció del centre.
 • Contractació.
 • Detecció de situacions de vulnerabilitat de l’alumnat en l’àmbit del benestar emocional.
 • Escrits de sol.licitud, esmena i al.legacions, i declaracions responsables.
 • Estàncies formatives d’alumnat i professorat d’FP.
 • Expedients disciplinaris.
 • Gestió de bretxes de seguretat.
 • Gestió de cita prèvia.
 • Gestió de drets de protecció de dades.
 • Gestió econòmica i pressupostària y pagaments a tercers.
 • Intervenció en gestió d’ajudes, beques i subvencions.
 • Prevenció de la violència i millora de la convivència.
 • Professorat.
 • Proves i acreditacions.
 • Pràctiques formatives universitàries.
 • Queixes, suggeriments i agraïments.
 • Reclamacions.
 • Trasllats d’expedients.
 • Videovigilància.

Pot obtindre més informació en matèria de protecció de dades accedint a la web www.ceice.gva.es, àrea Educació i Formació Professional, apartat “Protecció de dades en els centres educatius públics GVA”, mitjançant el següent enllaç o URL http://www.ceice.gva.es/va/web/educacion/proteccio-de-dades-en-centres-educatius-publics-gva.

Legislació aplicable i jurisdicció

Aquest Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola, sent competents per a la resolució de qualsevol conflicte derivat o relacionat amb l’ús d’aquest portal els Jutjats i Tribunals de València.