Emergències i evacuació del centre

L’IES 25 d’Abril disposa d’un Pla d’Emergències i Mesures d’Evacuació per a estar el més preparats possible en cas que succeïsca algun imprevist o incident que obligue a actuar d’una forma ràpida i adaptada al que requerisca la situació. A més, tots els anys l’alumnat, professorat i la resta de personal del centre participa en un simulacre d’evacuació on s’analitzen els processos i es poden establir mesures de correcció o millora dels protocols implementats.

La següent infografia mostra de manera gràfica el procés a seguir davant una emergència que obligue a evacuar el centre:

Infografia-evacuacio-emergencies

En el següent vídeo es pot veure la demostració pràctica de tot allò explicat en la infografia anterior: