Ajuda a famílies

Planificar un horari d’estudi.-   

     Quantes vegades ens lamentem perquè no tenim temps per a tot! El mateix li ocorre al nostre fill. No podem fer que el dia tinga més hores, però sí que podem aprofitar-les al màxim. Com? Planificant el nostre treball.

         És cert que negociant s’adquireixen eines de comunicació, i fins i tot de persuasió, però no tot es pot negociar. I quan alguna cosa és innegociable, també es desenvolupen eines de fortalesa o de superació personal davant la frustració…………