Formació i Orientació Laboral


 

             
 
FORMACIÓ  I ORIENTACIÓ LABORAL

ESO

PQPI

ELECTRÒNICA DE
CONSUMISC                          CICLE
MITJÀ
MANTEMIMIENTO
INDUSTRIAL                      CICLE
MITJÀ
MANTEMIMIENTO
INDUSTRIAL                             
 CICLE
SUPERIOR
TREBALL
EN EQUIP